Aktuella verk

60×90 cm
80×120 cm
DEN FEMTE ÅRSTIDEN
DIMRIDÅ
EFTERTANKE
EN DRÖM I GRÖNSKA
FENIX
LIKT EN DIAMANT I SKYN
MÅNGALEN
MIN TID ÄR NU
NÅGON ANNANSTANS
OAS
RÅKEN
SINNESRO
SPADER ESS
TJÄRNEN
TRANCE
UNDER YTAN
UTAN TITEL